PING ピン G425 4U 22゜ヘッドのみPING ピン G425 4U 22゜ヘッドのみ

(Yahoo! Auctions) Sản phẩm trên yahoo
Giá hiện tại: 14,000 yen (Đã gồm thuế) (≈ 2,492,000 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 5
VC nội địa
Có phí vận chuyển nội địa
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 100 ( 193 5 ) , Uy tín: 100%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 2,581,000 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2023-11-19 14:25 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2023-11-25 23:17 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 5
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: x1114455356
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian:
Bắt đầu: 2023-11-19 14:25 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2023-11-25 23:17 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 5
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: x1114455356
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian