Dell Vostro 5568 液晶フレームDell Vostro 5568 液晶フレーム

(Yahoo! Auctions) Sản phẩm trên yahoo
Giá hiện tại: 1,000 yen (Chưa bao gồm thuế) (≈ 180,000 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 1
VC nội địa
Có phí khi đấu thành công
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 100 ( 2,071 5 ) , Uy tín: 99.8%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 198,000 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2023-09-17 21:00 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2023-09-19 21:00 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 1
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: w1092217615
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian: Không
Bắt đầu: 2023-09-17 21:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2023-09-19 21:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 1
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: w1092217615
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian Không

Sản phẩm gợi ý