PING ドライバーG20PING ドライバーG20

(Yahoo! Auctions) Sản phẩm trên yahoo
Giá hiện tại: 3,100 yen (Đã gồm thuế) (≈ 551,800 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 2
VC nội địa
Có phí khi đấu thành công
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 97 ( 69 5 ) , Uy tín: 97.3%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 569,600 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2023-11-14 19:46 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2023-11-22 06:37 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 2
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Đã qua sử dụng
Mã đấu giá: v1113862427
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian:
Bắt đầu: 2023-11-14 19:46 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2023-11-22 06:37 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 2
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Đã qua sử dụng
Mã đấu giá: v1113862427
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian

Sản phẩm gợi ý