★DELL デル E2316H LED液晶モニター 23インチワイド 1920×1080 フルHD TNパネル 非光沢 ノングレア 液晶ディスプレイ VGA★DELL デル E2316H LED液晶モニター 23インチワイド 1920×1080 フルHD TNパネル 非光沢 ノングレア 液晶ディスプレイ VGA

(Yahoo! Auctions) Sản phẩm trên yahoo
Giá hiện tại: 2,100 yen (Đã gồm thuế) (≈ 378,000 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 6
VC nội địa
Có phí khi đấu thành công
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 99 ( 2,793 5 ) , Uy tín: 99.4%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 396,000 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2023-09-13 06:22 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2023-09-19 22:16 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 6
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Đã qua sử dụng
Mã đấu giá: v1106118238
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian:
Bắt đầu: 2023-09-13 06:22 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2023-09-19 22:16 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 6
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Đã qua sử dụng
Mã đấu giá: v1106118238
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian