DELL Latitude 5300 Core i5 8365U 1.60GHz/8GB/256GB(NVMe) 〔A0106〕DELL Latitude 5300 Core i5 8365U 1.60GHz/8GB/256GB(NVMe) 〔A0106〕

(Yahoo! Auctions) Sản phẩm trên yahoo
Giá hiện tại: 16,500 yen (Chưa bao gồm thuế) (≈ 2,970,000 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 8
VC nội địa
Có phí khi đấu thành công
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 100 ( 8,894 5 ) , Uy tín: 99.5%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 3,060,000 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2023-09-17 19:00 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2023-09-19 22:05 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 8
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: u1106690163
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian:
Bắt đầu: 2023-09-17 19:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2023-09-19 22:05 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 8
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: u1106690163
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian