●DELL Networking N2048 初期化済み ネットワークスイッチ 中古品 N2000シリーズ GbEレイヤ3●DELL Networking N2048 初期化済み ネットワークスイッチ 中古品 N2000シリーズ GbEレイヤ3

(Yahoo! Auctions) Sản phẩm trên yahoo
Giá hiện tại: 7,000 yen (Chưa bao gồm thuế) (≈ 1,260,000 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 0
VC nội địa
Có phí khi đấu thành công
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 99 ( 6,700 5 ) , Uy tín: 99.4%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 1,305,000 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2023-09-19 14:47 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2023-09-26 09:05 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 0
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: u1106011663
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian:
Bắt đầu: 2023-09-19 14:47 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2023-09-26 09:05 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 0
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: u1106011663
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian