Panasonic/パナソニック/ECONAVI/エコナビ/電気食器洗い乾燥機/2018年製/NP-TH2-N/0918b

Bán bởi:   xutbf01360
  00 giờ : 00 phút : 00 giâyCó 60
Thuế: 0%
Phí vận chuyển nội địa: Miễn phí
Bắt đầu:2022-09-20 00:09:00 (Nhật Bản)
Kết thúc:2022-09-23 20:21:00 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu:60
Số lượng còn lại:1 chiếc
Trả giá cao nhất:5*c*b***
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm:
Mã đấu giá:u1064438713
Kết thúc sớm:Có thể
Tự động kéo dài thời gianCó thể
Bắt đầu:2022-09-20 00:09:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc:2022-09-23 20:21:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu:60
Số lượng còn lại:1 chiếc
Trả giá cao nhất:5*c*b***
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm:
Mã đấu giá:u1064438713
Kết thúc sớm:Có thể
Tự động kéo dài thời gianCó thể

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm gợi ý

Sản phẩm đã xem