CT256 ツアー支給品 WRX PROTO 2022 PING G430 LST 9.0°(リアル 9.75°) 新品 スペックシート付き TOUR ISSUE

(Yahoo! Auctions) Sản phẩm trên yahoo
Giá hiện tại: 267,000 yen (Đã gồm thuế) (≈ 47,526,000 VND)
Giá mua luôn: 268,000 yen (≈ 47,704,000 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 0
VC nội địa
Có phí khi đấu thành công
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 100 ( 951 5 ) , Uy tín: 100%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 47,704,000 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2023-12-03 22:15 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2023-12-04 20:15 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 0
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Mới
Mã đấu giá: s1112561338
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian:
Bắt đầu: 2023-12-03 22:15 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2023-12-04 20:15 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 0
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Mới
Mã đấu giá: s1112561338
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm gợi ý