michel jordi 時計 3針 レザーベルト クオーツ 不動

(Yahoo! Auctions)
Giá hiện tại: 8,250 yen (Chưa bao gồm thuế) (≈ 1,468,500 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 2
VC nội địa
Có phí khi đấu thành công
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 100 ( 257,380 5 ) , Uy tín: 99.7%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 1,513,000 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2024-05-13T12:07:41+09:00 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2024-05-18T22:18:39+09:00 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 2
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại: Không
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: q1136193266
Kết thúc sớm: Không
Tự động kéo dài thời gian:
Bắt đầu: 2024-05-13T12:07:41+09:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2024-05-18T22:18:39+09:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 2
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại: Không
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: q1136193266
Kết thúc sớm: Không
Tự động kéo dài thời gian