SAMSUNG PM871 256GB M.2 SSD MZ-NLN2560

Bán bởi:   mghbi43489
  00 giờ : 00 phút : 00 giâyCó 1
Thuế: 0%
Phí vận chuyển nội địa: Có tính phí
Bắt đầu:2023-01-27 17:00:00 (Nhật Bản)
Kết thúc:2023-01-29 17:52:00 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu:1
Số lượng còn lại:1 chiếc
Trả giá cao nhất:b*0*3***
Trả hàng lại:Không thể trả lại
Tình trạng sản phẩm:
Mã đấu giá:q1079939041
Kết thúc sớm:Có thể
Tự động kéo dài thời gianCó thể
Bắt đầu:2023-01-27 17:00:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc:2023-01-29 17:52:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu:1
Số lượng còn lại:1 chiếc
Trả giá cao nhất:b*0*3***
Trả hàng lại:Không thể trả lại
Tình trạng sản phẩm:
Mã đấu giá:q1079939041
Kết thúc sớm:Có thể
Tự động kéo dài thời gianCó thể

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm gợi ý

Sản phẩm đã xem