PING G430 MAX ドライバー 10.5° 45インチ フレックスR ヘッドカバー付 レンチ付PING G430 MAX ドライバー 10.5° 45インチ フレックスR ヘッドカバー付 レンチ付

(Yahoo! Auctions) Sản phẩm trên yahoo
Giá hiện tại: 52,000 yen (Đã gồm thuế) (≈ 9,256,000 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 30
VC nội địa
Có phí vận chuyển nội địa
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 100 ( 2,374 5 ) , Uy tín: 99.8%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 9,434,000 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2023-11-16 16:00 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2023-11-21 22:02 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 30
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: o1114093416
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian:
Bắt đầu: 2023-11-16 16:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2023-11-21 22:02 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 30
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: o1114093416
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian

Sản phẩm liên quan