SAMSUNG SSD 1TB V-NAND SSD 860-QVO

Bán bởi:   zonyama66
  00 giờ : 00 phút : 00 giâyCó 1
Thuế: 0%
Phí vận chuyển nội địa: Miễn phí
Bắt đầu:2023-01-25 21:58:00 (Nhật Bản)
Kết thúc:2023-01-28 19:58:00 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu:1
Số lượng còn lại:1 chiếc
Trả giá cao nhất:5*a*c***
Trả hàng lại:Không thể trả lại
Tình trạng sản phẩm:Gần như mới
Mã đấu giá:n1079403572
Kết thúc sớm:Có thể
Tự động kéo dài thời gianKhông
Bắt đầu:2023-01-25 21:58:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc:2023-01-28 19:58:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu:1
Số lượng còn lại:1 chiếc
Trả giá cao nhất:5*a*c***
Trả hàng lại:Không thể trả lại
Tình trạng sản phẩm:Gần như mới
Mã đấu giá:n1079403572
Kết thúc sớm:Có thể
Tự động kéo dài thời gianKhông

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm gợi ý

Sản phẩm đã xem