メンズ腕時計 自動巻 オイスター 赤

(Yahoo! Auctions)
Giá hiện tại: 32,000 yen (Đã gồm thuế) (≈ 5,696,000 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 1
VC nội địa
Miễn phí
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 99 ( 1,404 5 ) , Uy tín: 99.3%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 5,785,000 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2024-05-16T00:01:55+09:00 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2024-05-16T23:01:55+09:00 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 1
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại: Không
Tình trạng sản phẩm: Không sử dụng
Mã đấu giá: m1136541987
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian: Không
Bắt đầu: 2024-05-16T00:01:55+09:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2024-05-16T23:01:55+09:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 1
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại: Không
Tình trạng sản phẩm: Không sử dụng
Mã đấu giá: m1136541987
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian Không

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm gợi ý