adidas アディダス XO ダブルジッパー 水色 黒 白 トラックジャケット ジャージ ターコイズ系 ブラック ホワイトadidas アディダス XO ダブルジッパー 水色 黒 白 トラックジャケット ジャージ ターコイズ系 ブラック ホワイト

(Yahoo! Auctions)
Giá hiện tại: 3,600 yen (Chưa bao gồm thuế) (≈ 640,800 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 2
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 100 ( 4,800 0 )
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 658,600 VND)

Thông tin sản phẩm

Không có vết trầy xước hoặc bụi bẩn đáng chú ý

1

Không thể trả lại

Có thể

Có thể

Có thể

Có thể

3.500 yên (thuế 0 yên)

2024.06.11 (thứ ba) 22:02

2024.06.12 (nước) 22:02

K1138880192