PING(ピン) G425 SFT 1W ドライバー・カバー・シャフト ping tour 173-65 S ・ロフト10.5°PING(ピン) G425 SFT 1W ドライバー・カバー・シャフト ping tour 173-65 S ・ロフト10.5°

(Yahoo! Auctions) Sản phẩm trên yahoo
Giá hiện tại: 25,800 yen (Đã gồm thuế) (≈ 4,592,400 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 18
VC nội địa
Có phí khi đấu thành công
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 100 ( 111 5 ) , Uy tín: 100%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 4,681,400 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2023-11-19 13:07 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2023-11-23 10:46 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 18
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Đã qua sử dụng
Mã đấu giá: k1114453376
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian:
Bắt đầu: 2023-11-19 13:07 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2023-11-23 10:46 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 18
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Đã qua sử dụng
Mã đấu giá: k1114453376
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian