DELL P2417H 液晶ディスプレイ パソコン周辺機器 家電 中古 M8033129DELL P2417H 液晶ディスプレイ パソコン周辺機器 家電 中古 M8033129

(Yahoo! Auctions) Sản phẩm trên yahoo
Giá hiện tại: 3,150 yen (Chưa bao gồm thuế) (≈ 567,000 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 3
VC nội địa
Có phí khi đấu thành công
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 100 ( 523,267 5 ) , Uy tín: 99.5%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 585,000 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2023-09-17 22:57 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2023-09-19 22:42 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 3
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: k1106194318
Kết thúc sớm: Không
Tự động kéo dài thời gian:
Bắt đầu: 2023-09-17 22:57 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2023-09-19 22:42 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 3
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: k1106194318
Kết thúc sớm: Không
Tự động kéo dài thời gian