Samsung SSD MZNLN 256HAJQ256GB M.2 SATA

Bán bởi:   opmdx32214
  00 giờ : 00 phút : 00 giâyCó 32
Thuế: 0%
Phí vận chuyển nội địa: Có tính phí
Bắt đầu:2023-01-27 19:50:00 (Nhật Bản)
Kết thúc:2023-01-29 12:23:00 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu:32
Số lượng còn lại:1 chiếc
Trả giá cao nhất:a*8*f***
Trả hàng lại:Không thể trả lại
Tình trạng sản phẩm:
Mã đấu giá:k1079964372
Kết thúc sớm:Có thể
Tự động kéo dài thời gianCó thể
Bắt đầu:2023-01-27 19:50:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc:2023-01-29 12:23:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu:32
Số lượng còn lại:1 chiếc
Trả giá cao nhất:a*8*f***
Trả hàng lại:Không thể trả lại
Tình trạng sản phẩm:
Mã đấu giá:k1079964372
Kết thúc sớm:Có thể
Tự động kéo dài thời gianCó thể

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm gợi ý

Sản phẩm đã xem