Dell Precision Tower 3431 デスクトップPC Intel Core i7-9700 3GHz 16GB SSD 1TB Windows 11 Pro 中古 T7898852Dell Precision Tower 3431 デスクトップPC Intel Core i7-9700 3GHz 16GB SSD 1TB Windows 11 Pro 中古 T7898852

(Yahoo! Auctions) Sản phẩm trên yahoo
Giá hiện tại: 27,730 yen (Chưa bao gồm thuế) (≈ 4,991,400 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 4
VC nội địa
Có phí khi đấu thành công
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 100 ( 523,265 5 ) , Uy tín: 99.5%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 5,081,400 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2023-09-18 22:27 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2023-09-20 22:21 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 4
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: j1106130319
Kết thúc sớm: Không
Tự động kéo dài thời gian:
Bắt đầu: 2023-09-18 22:27 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2023-09-20 22:21 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 4
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: j1106130319
Kết thúc sớm: Không
Tự động kéo dài thời gian