Panasonic パナソニック NP-TA1-W 電気食器洗い乾燥機 食洗器 2018年製 ホワイト 高年式 【動作確認済み】

Bán bởi:   shizukaseyo
  00 giờ : 00 phút : 00 giâyCó 15
Thuế: 0%
Phí vận chuyển nội địa:
Bắt đầu:2022-09-21 13:46:00 (Nhật Bản)
Kết thúc:2022-09-24 19:56:00 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu:15
Số lượng còn lại:1 chiếc
Trả giá cao nhất:0*7*f***
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm:
Mã đấu giá:j1064615402
Kết thúc sớm:Không
Tự động kéo dài thời gianCó thể
Bắt đầu:2022-09-21 13:46:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc:2022-09-24 19:56:00 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu:15
Số lượng còn lại:1 chiếc
Trả giá cao nhất:0*7*f***
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm:
Mã đấu giá:j1064615402
Kết thúc sớm:Không
Tự động kéo dài thời gianCó thể

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm gợi ý

Sản phẩm đã xem