●○PING G430 MAX 5W フェアウェイウッドヘッド○●

(Yahoo! Auctions) Sản phẩm trên yahoo
Giá hiện tại: 26,500 yen (Chưa bao gồm thuế) (≈ 4,717,000 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 0
VC nội địa
Có phí khi đấu thành công
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 100 ( 33,538 5 ) , Uy tín: 99.8%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 4,806,000 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2023-12-02 21:13 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2023-12-04 21:13 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 0
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Đã qua sử dụng
Mã đấu giá: h1114429540
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian:
Bắt đầu: 2023-12-02 21:13 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2023-12-04 21:13 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 0
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Đã qua sử dụng
Mã đấu giá: h1114429540
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian

Sản phẩm liên quan