PING G425max 10.5 フレックスRPING G425max 10.5 フレックスR

(Yahoo! Auctions) Sản phẩm trên yahoo
Giá hiện tại: 26,500 yen (Đã gồm thuế) (≈ 4,717,000 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 15
VC nội địa
Miễn phí
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 99 ( 769 5 ) , Uy tín: 99.2%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 4,806,000 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2023-11-20 09:55 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2023-11-23 19:55 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 15
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Đã qua sử dụng
Mã đấu giá: d1114535006
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian: Không
Bắt đầu: 2023-11-20 09:55 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2023-11-23 19:55 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 15
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Đã qua sử dụng
Mã đấu giá: d1114535006
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian Không