動作品 DELL Inspiron 15 3511 Core i5 1135G7 8GB SSD256GB i14634 80サイズ発送 動作品 DELL Inspiron 15 3511 Core i5 1135G7 8GB SSD256GB i14634 80サイズ発送

(Yahoo! Auctions) Sản phẩm trên yahoo
Giá hiện tại: 39,500 yen (Đã gồm thuế) (≈ 7,110,000 VND)
Thời gian còn lại: 00 h : 00 ' : 00 s Có 16
VC nội địa
Có phí khi đấu thành công
Người bán: 
Đánh giá/ Feedback: 99 ( 5,938 5 ) , Uy tín: 99.2%
Lịch sử: Lịch sử đấu giá
Đặt giá đấu
yen (≈ 7,200,000 VND)

Thông tin sản phẩm

Bắt đầu: 2023-09-17 13:47 (Nhật Bản)
Kết thúc: 2023-09-21 00:12 (Nhật Bản)
Số lượt đấu thầu: 16
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: b1106652345
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian:
Bắt đầu: 2023-09-17 13:47 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Kết thúc: 2023-09-21 00:12 (Nhật Bản) (Giờ VN: -2h)
Số lượt đấu thầu: 16
Số lượng còn lại: 1 chiếc
Trả giá cao nhất:
Trả hàng lại:
Tình trạng sản phẩm: Có vết xước và bụi bẩn
Mã đấu giá: b1106652345
Kết thúc sớm:
Tự động kéo dài thời gian