Săn phút chót là gì ?

SĂN PHÚT CHÓT LÀ GÌ?

Chức năng "SĂN GIÁ PHÚT CHÓT" hoạt động như sau:

                1. Điều kiện: Khách hàng phải đã có tối thiểu 01 lần đặt giá có giá trị bé hơn giá trị đặt Săn Phút chót sẽ đặt.

                2. Hoạt động của chức năng Săn phú chót: 

                - Sau khi Khách hàng đặt Giá phút chót, AMARKET.VN sẽ ghi nhận giá đó vào hệ thống.  

                - Giá Phút chót sẽ được AMARKET.VN tự động thay mặt khách hàng đặt vào phiên đấu đó trước khi phiên đấu kết thúc: 02 Phút.                         

Xin trân trọng thông báo để Quý Khách hàng được biết, sử dụng hiệu quả.

--------------------------------------------------------

Hotline/Zalo: 0911173339 để được hỗ trợ 24/24