Hướng dẫn Đặt giá đấu

BƯỚC 1. ĐĂNG NHẬP: Sau khi khách hàng Đăng ký thành công tài khoản, tiến hành Đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các thao tác Đấu giá, Oder hàng.

 

- Sau khi đăng nhập thành công, xuất hiện Giao diện Thông tin khách hàng,Gồm:

                   Thông tin cá nhân,

                   Thông tin về các đơn Đấu giá: Đang đấu, Đấu thành công, Đấu thất bại, Mua luôn 

                   Tình trạng của đơn hàng

                  Thông tin kiện hàng...

 

 

BƯỚC 2:  Sau khi Đăng nhập thành công, Bạn Quay trở lại trang chủ

 

                (1): Ô Tìm kiếm: Tìm bằng Tiếng việt hoặc Tiếng Nhật hoặc Link sản phẩm (Link sản phẩm tại Yahoo Auctions)

                (2): Phần Đấu giá thời gian thực với Yahoo Auctions.

                (3): Oder từ các Trang TMĐT: Mercari, Amazon, Rakuten, Rakuma, Yahoo...

                (4): Danh mục sản phẩm

                (5): Những từ khóa tìm kiếm phổ biến tại Amarket (Click chuột vào)

                (6): Sản phẩm hiện đang đấu tại Yahoo Aucations Nhật Bản - được Amarket liên kết về

 

BƯỚC 3: TÌM KIẾM MỘT SẢN PhẨM

Cách 1: Tìm kiếm bằng từ khóa tại Amarket

Kết qủa tìm kiếm: Ví dụ: Tìm kiếm bằng cụm từ: Rolex

                             (1): Thời gian còn lại của Phiên đấu

                             (2): Giá cao nhất của phiên đấu hiện tại.

                             (3): Giá mua luôn (Mua đứt sản phẩm với giá này)

 

 

- Click vào một Sản phẩm mình quan tâm 

 

BƯỚC 4: Kiểm tra tất cả các thông tin liên quan đến Phiên đấu:

                - Thông tin về người bán (Số lượt giao dịch, Đánh giá tốt, Đánh giá xấu (chi tiết)

                - Thông tin chi tiết bằng Tiếng việt về sản phẩm (Sử dụng chức năng Dịch ra tiếng việt để đọc kỹ thông tin).

                - Có Phí Vận chuyển hay không ?

                - Có Thuế hay không ?

                - Thời gian còn lại ? Bao nhiêu người đang cùng đặt giá ....

                - Co phải hàng của Nhật Bản hay là của Trung Quốc ?!?....

 

BƯỚC 5: Quyết định đặt giá - Đặt giá Săn phút chót.

 

                                                               (1) - Nơi khách hàng nhập Giá cần đặt để đấu phiên này (Có sẵn bước giá tiếp theo)

                                                   (2) - Nút Đặt giá đấu sau khi Nhập giá cần đấu vào ô (1)

                                                   (3) - Nút để đặt Săn phút chót.

                                                   (4) - Tự động tính ra tiền Việt Nam sau thao tác Nhập tiền đấu.

 

SAU THAO TÁC ĐẶT GIÁ ĐẤU - TẤT CẢ ĐƠN HÀNG ĐƯỢC LƯU TRỮ VÀO PHẦN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG